VALÓSÁG

A Házőrző Puliról általában

Igazából a Rendőrpuli kutatásai és tapasztalatgyűjtése során jöttünk rá arra, hogy létezik még egy olyan terület, ami ugyan a fajta őrzőmunkájával kapcsolatos, de mégsem sorolható be a Rendőrpuli kategóriába. Hiszen a Rendőrpuli munkakutya, de a különbségek és hasonlóságok tisztázásáról később. Ismét az a furcsa, ám számomra már megszokott szituáció rajzolódott ki, hogy a gyakorlatban, a mindennapi életben tapasztaltam valamit és után vizsgáltam meg elméletben, néztem szét a szakirodalomban. Ekkor derült ki, hogy tulajdonképpen nem új terület ez a Puli fajta használatában, hiszen mint a Tallózás menüpontban látható számos szakirodalma van, ráadásul elméleti, szakmai alapjai, magyarázatai is megvannak, csak eddig nem foglalkozott vele senki, elmentünk mellette. Holott ez egy nagyon fontos, igaz hétköznapi terület, de mégis a Puli belső értékeit képviseli. Eredete egészen addig nyúlik vissza, amikor a történelemben a pásztor, vagyis az ember még vándorló életmódot folytatott és a jószág körül kutyákat foglalkoztatott. Kiteljesedése akkor vált szélessé, népszerűvé ennek a használati területnek, amikor a vándorló életmódot folytató Puli majorságokba, sőt falusi házak portáira került, végül már városok kertjeibe, lakásaiba.

Nem túlzás azt állítani, hogy mára a XXI. század mai modern, kultúrált és civilizált magyar házőrzője lett. Hogy mennyire nem túlzás arról szólnak-e sorok.

Lényeges tisztázni és a fejekben tudatosítani, hogy a Puli, mint fajta mindig is használati kutya volt. Ez azt jelenti, hogy nem öleb és nem társasági szalonkutya. Tévesek és elferdültek azok az elgondolások, elképzelések, miszerint a Puli fajta karaktere semmiféle foglalkozást nem igényel, magától alakul ki, nem kell vele foglalkozni, hiszen az élet hozza. Ez nem így van!

Mivel használati kutya volt mindig is, ezért belső tulajdonságait tekintve elkorcsosuláshoz, viselkedési zavarokhoz vezet, ha nem foglalkoznak vele, hagyják magától kialakulni, úgymond nem kell tanítani módszerrel. Mivel vérmérséklete élénk, ezért ezt nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, mert előbb vagy utóbb túlcsordulna, kibukna és előjönne.

Különösen nagy meglepetéssel tekintek azokra a véleményekre, amikor a Pulitól tapasztalatlanul, foglalkozás nélkül csak úgy bonyolult viselkedési elvárásokat támasztanak. Teszi ezt az ember a Pulival úgy, hogy még a másik embertársával szemben sem tenné. Erre tényleg nem lehet mit mondani. Persze a Puli megoldja ezt, hiszen javarészt képes ezeknek az elvárásoknak megfelelni, ami nem az ember nagyszerűségét bizonyítja, hanem azt a szituációt, amikor a Puli leiskolázza.

Feltétlenül szükséges tehát megérteni, hogy a Pulitól soha nem várhatunk el tétlenséget, tunyaságot, bambulós semmittevés. Aki ezt teszi rossz fajtát választott. Ezek után már természetes, ha az ilyen elvárásokkal szemben a Puli viselkedését hibásnak minősítjük, amikor számára idegen ember babusgatását, tutujgatási szándékát morgással viszonozza. Meglepődéssel tapasztalják, hogy ugyan a gazdával szemben egy falat kenyér, de nem mindenki kutyája. Lényeges ezt megértenünk bármelyik használati területről is beszélünk.

Pulinkat bizony a sokszor rideg Valóság tette olyanná, amilyen napjainkban és nem tagadhatja meg ezeréves múltját akkor sem, ha mi emberek azt szeretnénk. A használatban alakult jelleme és egyénisége évszázadokon át. Mi ehhez képest az a csekély idő, amíg figyelmen kívül hagyták használati értékeit?

Mitől Házőrző

Először vizsgáljuk meg azt, hogy melyek azok az adottságok, képességek és jellemzők, amik a Pulit vérbeli házőrzővé teszik.

Ezek között szerepel fáradhatatlan munkabírása, lankadatlan ébersége és élénksége, fürge, gyors temperamentuma és rámenős, eltántoríthatatlan jelleme. Mivel szoros kapcsolatot épít ki gazdáival, ezért szinte magától értetődő, természetes jelenség, hogy az embert családtagnak tekinti (és fordítva). Mivel ősi mestersége is arról szólt, hogy az ember meghosszabbított gondolata, vagyis a tőle távolabb testet öltő akarata, ezért nincs ez másképp a házőrzés tudományában sem. Terelés és a nyáj körüli munka tette lehetővé, hogy sok esetben az ember jelenléte nélkül dolgozzon, oldjon meg helyzeteket, csakúgy, mint az őrzőmunka ezen használati területén.

Azoknak, akik kételkednének a komolytalannak vélt Puli képességein és megfelelőségén csak annyi mondható, hogy a mindennapi élet éles szituációit átélt embereket kell megkérdezni. Azért az embereket, mert a jószágok, az állatok sajnos beszélni nem tudnak. A Puli (és a magyar terelő pásztorkutyák) terelése eltér a többi külföldi terelő kutyáétól. Támadva terelő, azaz a terelő munkájához szüksége van arra a bizonyos önbizalomra, kiállásra, határozottságra, ami kordában tartja a legveszélyesebb kost is. Ugyanezt a karakán természetét kamatoztatja a házőrzésben.

A fajta történetét és a használat evolúcióját az élet írja. A mindennapi élet során megváltozott hivatás viszont nem nélkülözi azokat az ősi értékeket, csak legfeljebb más területen hasznosítja. Kissé kisarkítva, jócskán lecsupaszítva az eredeti ösztönök megmaradásának törvénye ez! Nem vesztek el, nem tűntek el, csak átalakultak, ahogy a fejlődés megkívánta.

Mivel a Puli ragaszkodik a gazdájához, a családjához, ezért idegen emberekkel a természete bizalmatlan. Ennek a bizalmatlan természetnek köszönhetően lekenyerezhetetlen, megvesztegethetetlen a házőrzésben. Senkit ne tévesszen meg idegen helyen, a természetes közegén kívül tartózkodó Puli viselkedése, mert az nem az igazi énje, nem az, ami jellemzi saját területén, otthonában. Köztudott, hogy a házőrzők, terület őrzők viselkedése territóriumukon kívül megváltozik. Az a területvédő kutya, amely kérlelhetetlen saját területének határain és aktív, éber őrzője a territóriumnak, az a területen kívül, idegen helyen, pláne ismeretlen környezetben hagyja magát megsimogatni, megérinteni.

Mindenképpen szólnunk kell arról, hogy miért tekinthető mégis a Puli a modern kor kultúrált és civilizált házőrzőjének. Több okból is szükséges erről említést tenni.

Egyik oka ennek az emberi barbárság és brutális emberi hozzáállás. Azok, akik ezt keresik, erre vágynak egy őrző kutya esetében, azok a kultúrált és civilizált őrző kutyákban csalódni fognak. Azért csalódnak, mert a mai modern társadalom civilizált őrző kutyája nem rendelkezik az ember által felvett torz viselkedéssel. Mellőzi a barbárságot és mellőzi a brutalitást. Nem is ez a cél, nem ez a használat eszköze és ahogy régi elődeink esetében, úgy ma is a kultúra kiszelektálja ezeket az egyedeket. Tökéletes védelmi rendszer, 100 százalékos biztonság nincs, erre egyetlen rendszer (legyen az természetes vagy mesterséges) sem képes. Nem is várható el. A túlbiztosítás gondolata, miszerint a 100 % biztonsághoz 120-130 % feltétel szükséges egy hibás gondolta. Hibás gondolat az ember részéről, mert veszélyekkel járhat. Nem is az eltúlzott ráfordítás miatt, hanem az életszerűség miatt. Ahogy egy túlbiztosított, agyonkamerázott házban sem lehet természetességgel élni már, hiszen a védelmi rendszer már az ember életkörülményeit, életritmusát korlátozza, befolyásolja, úgy egy kutyákkal túlbiztosított védelmi rendszer is ezt teszi. Mint ahogy a nevében is benne van, nem az ember szolgálja a védelmi rendszert, hanem a védelmi rendszer szolgálja az embert.

A Házőrző Puli esetében a túlbiztosítás lehetősége a vadság, brutalitás és barbár kivitelezés helyett inkább belső késztetéseire, beleérző, megérző empátiás képességeire támaszkodik. Ez a statisztika szerint bizony ritkán hazudtolja meg magát, azaz számos esetben tényleg beigazolódik. A modern civilizáció ezt sokkal inkább értékeli. Gyorsan hozzá teszem, hogy persze ez attól is függ, hogy mit kell teljesítenie.

A házőrző munka mindig is egy kényes egyensúly volt a gazda, az ember elképzelése és a valóságos ellátandó feladat között. Kényes egyensúly, ami a harmóniát célozza. Egy telephely, géppark vagy nagy kiterjedésű külterület őrzése más feltételrendszert kíván. Hiszen ott éjjel, munkaidőn kívül stb. nincs jelen az ember vagy egy család. A terület megsértésének valószínűsége is nagyobb, ráadásul kifejezetten agresszív szándékkal. Mindevvel arra akartunk utalni, hogy a nagytestű őrzőkutyák erényeit senki sem vitatja.

A házőrzés egy része arról szól, hogy egy család, aki társként tartja a Pulit igényli és előnyben részesíti, ha nyugodtan alhat, hiszen az udvar, lakás, kert biztonságban van, ugyanakkor a házőrző kutya saját életüket saját otthonukban ne korlátozza, mert gyerekek jelenlétében pl. nem lehet kiengedni és kennelben kell tartani. A lényeg a BIZTONSÁG kifejezés definícióján van, hiszen mást jelent ez a szó egy gazdasági társaság telephelyén és mást jelent egy család otthonában.

A másik vetülete ennek a kultúrált őrzőmunkának szintén fogalmi eltérésekben keresendő. Itt elsősorban nem arra gondolunk, hogy a nagyobb kutya többet fogyaszt, nagyobb költséggel jár, hanem inkább az élettér, a terület nagyságára, minőségére. Mást jelent szintén egy telephely virágos kertje, ami dekoráció, esztétikai plusz csupán és mást jelent egy család féltett, óvott, ápolt virágos kertje, benne saját virágokkal. Mást jelent egy telephelyen az őrkutyától elkerített, elzárt terület, mert a telephely alkalmazottjai dolgoznak és nem a virágoskert szépségében gyönyörködnek. Egy családi ház udvarának kiskertjében ugyanez a kerítés már az esztétikai élményt venné el, ráadásul az otthoni kert, udvar dísze. A legújabb kor kultúrált házőrzőjétől ez is elvárt.

Egy családi ház betörői, illetéktelen behatolói, vagy a lakást feltörő tolvajok más céllal, más motivációval végzik a bűncselekményt, mint a gazdasági társaságok területeinek kirablói. Persze ez is definíció kérdése, hogy kinek mit jelent.

A mai korban az illetéktelen behatolók által használt segédeszközök is mások. Régebben bot, fokos, ostor, ma már könnygáz, vipera stb. Mégis elhárításuk, kivédésük hasonló elveken alapszik, mint régen.

A Pulit a modern kor házőrzőjévé ebben az esetben is régi képességei teszik. Mivel elődeink támadva terelő kutyája volt, ezért ez a viselkedés az őrzőmunka közben is megfigyelhető. Láthattuk a Gyakorlat tárgyalásánál, hogy harcmodora, harci viselkedésének sajátosságai, speciális elemei a támadva terelés viselkedés mintázatát példázzák. Nem áll bele a közelharcba, hanem körül támadja ellenfelét és gyors, lendületes, hirtelen támadásokkal tarkítva hárít,majd visszavonul. Ez lehetővé teszi, hogy a támadó, illetéktelen behatoló, területsértő által használt közelharc eszközei hatástalanok a Házőrző Pulival szemben. Könnygáz spray egyrészt a szemét védő tincsek miatt, másrészt az állandó gyors mozgása miatt sok esetben kivitelezhetetlen vele szemben.

Nagyon fontos az is, hogy milyen benyomást ébreszt, látszatot kelt ellenfeleiben. Én magam rengeteg esetben kérdeztem ezt olyan emberektől, akik munkájuk, életük során számtalan esetben találkoztak Házőrző Pulival. Szinte mindegyikük leltárában szerepelt a felsorolás között az, hogy azért tartanak tőle, mert nem látszik a szeme. Ezért kiszámíthatatlan. E mellé vérmes természetű és hangos.

Mai megfogalmazásban és tényleg a tapasztalat azt mutatja, hogy nem cél a kutya őrzőmunkájában, hogy megölje vagy súlyosan megsebesítse az embert. Azért mutatja ezt a tapasztalat, mert minden kutyaharapást hatóságilag ki kell vizsgálni és a kutyát megfigyelés alatt tartani. Súlyos sérülések esetén, ha a hatóság úgy ítéli meg a kutyatartás megtiltására kerül sor, a kutyát az adott helyről el kell távolítani. A kiirtásról nem is beszélve. Itt szintén egy gyakorlati és valóságban jelentkező egyensúlyról, viszonyításról van szó az adott éles szituáció szerint. A lényeg és a cél a behatoló hatástalanítása, szándékának visszaverése, megfogása vagy elüldözése.

Különbség eltérés

Mivel sokan összemossák az őrző-védő munkát a terület őrzéssel, házőrzéssel, ezért szükséges megfogalmazni az, hogy milyen eltérések lehetségesek a két használati munkában. Ráadásul én magam is a Rendőrpuli őrző-védő munka közben jöttem rá, hogy létezik egy attól eltérő használati megfelelőség. Ezért a továbbiakban az őrző-védő munkát végző Pulit Rendőrpulinak fogom megnevezni.

Az őrző-védő kutya munkakutya, a házőrző a szó mai modern értelmezésében nem az. Ez adódhat abból az egyszerű különbségből, hogy a Rendőrpuli tőle idegen, nem ismert helyen, szituációban használatos, míg a Házőrző Puli a saját, ismert területén, közegében. Legtöbbször az is különbség szokott lenni, hogy a Rendőrpulit képzik, kiképzik, míg a Házőrző Pulit nem. Ez azonban nem feltétlenül így van, hiszen a Házőrző Puli megfogalmazása is feltételez egyfajta nevelést, engedelmességet. Igaz ugyan, hogy a szó modern használatában sem lehet a Házőrző Pulit Házőrzésre megtanítani. Azért nem lehet, mert egy kutyának sem lehet kiképzéssel megtanítani, hogy a családját szeresse, a gazdáját falkavezérnek ismerje el, hogy kötelességének érezze a családját és annak birtokát megvédeni. Szituációs gyakorlással az élethelyzetek imitálhatók és mindenképpen segítség ez a Pulinak, hogy éles helyzetben jól reagáljon, de a motiváció, a késztetés nem tanítható. Ezért a Házőrző Puli sokkal inkább hagyatkozik az ösztöneire. Már csak azért is, mert legtöbbször feladatát önállóan kell megoldania, nem parancsra védenie.

Megkülönböztetünk tehát a Házőrző Pulik között olyat, aki kiképzéssel remek Rendőrpulivá válhat, válhatna és olyat, aki soha életében nem lenne alkalmas Rendőrpulinak. Ez általában abból ered, hogy bizonyos Pulik a tanítás, kiképzés hiánya miatt válnak remek Házőrző Pulivá, ugyanakkor motiválhatók, simulékonyak, szolgálatkészek a gazdával, az emberrel szemben. Az igazi, vérbeli Házőrző Puli viszont tart egy bizonyos távolságot, privát szférát a gazdával, falkavezérrel szemben is. Nem bizalmatlanság ez, hanem sokkal inkább személyes zóna, ami nem alkalmas a lábhoz simuló, a felvezető szemkontaktusát kereső, kifliszerű testtartásban közlekedő szolgálati kísérőkutya viselkedésre. A Házőrző Puli önállóbb és valóban nem tűri, megaláztatásnak veszi az elvei ellen való macerát, agyusztálást. Nem mondható marconának, mogorvának, mert a gazdával és a családdal egy kenyérre kenhető, hízelgő társ, barát, de megvan az önállósága és nem keresi folyton, a nap 24 órájában az ember társaságát. Nem akar a játék aktív részese lenni, legtöbbször külső szemlélődőként, a játék helyétől kissé elvonultan figyeli az eseményeket. Játék közben is ha részt vesz benne egyik füle a kapunál van, egyik szeme a területet figyeli.

A képzés, tanítás hiánya miatt Házőrző Puli viselkedése és jelleme általában köztes állapot, valahol a Rendőrpuli felé félúton.

A Házőrző Puli általában idegenekkel szemben bizalmatlan. A Rendőrpuli nem az, csak ha parancsot kap. A Házőrző Puli számára idegen környezetben sok esetben félreérthetően viselkedik, mintha félszeg, bátortalan lenne. Fülét farkát lógatja, kedvetlen, a környezet ingereire nem vagy kitéréssel, visszavonulással reagál. A Rendőrpuli nem ilyen, sőt pont idegen helyen van elemében. A házőrző Puli idegen, számára ismeretlen környezetben legtöbbször egy bizonyos idő eltelte után keres valami tárgyat, eszközt, menedéket, biztos pontot, amit az idő eltelte után saját várának tekinthet.

Különbség a munkájukban is észre vehető, hiszen a Rendőrpulitól mély, telipofás, erős harapásokat, fogásokat várunk, míg a Házőrző Puli inkább csíp és apró, figyelmeztető harapásokat kell, hogy tegyen. Méghozzá elsősorban nem karra, mint a Rendőrpuli. Vizsgálatok, tapasztalatok támasztják alá és saját magam is kipróbáltam, hogy az amelyik kutya karra megy az esetek túlnyomó többségében karra is fog menni mindig. Akármilyen pózt vesz fel a Gyakorlat, akármilyen testrészt kínál fel fogásra, a kart keresi.

A Házőrző Pulit nem kell eresztésre tanítani, hiszen bizalmatlanságból, saját testi épségének védelmében ereszt rövid időn belül és fog újat. A Rendőrpulinál ez hiba.

Az Elmélet magyarázata szerint ez azért lehet, mert az agresszió nem zsákmány ösztön. Azaz nincs meg a teljesülési cselekvésben a megragadás, rázás, szorítás.

Azonosság egyezőség

Azonosság elsősorban abban található, hogy mind a Rendőrpuli, mind a Házőrző Puli használati kutya. Ez azt jelenti, hogy a használat szerint szelektálódik, azaz a bevált egyedek maradnak a használatban. Hasonlóság és egyezőség ebből fakadóan, hogy az ösztöneik a feladatra vannak kihegyezve, hogy munkaképességük az elsődleges. Csalódást kell okoznunk annak, aki azt gondolja, hogy a Házőrző Puli nem figyelmes, nem motiválható vagy azt hinné, hogy nem szolgálatkész. Sőt a nap 24 órájában teszi ezt. A Rendőrpulinak a kiképző pálya, illetve a bevetés a világa, ott érzi jól magát, ott van elemében, a Házőrző Puli otthon a territóriumon. Azonosság figyelhető meg abban a tekintetben is, hogy ha a Házőrző Pulira azt mondtam, hogy egy köztes állapot, akkor ebben a fejezetben azt kell mondanom, hogy félkész állapot. Félkész a sport szempontjából. Hiszen a Rendőrpuli kiképzésében kevés kivétellel azokat az adottságokat, képességeket igyekszünk kihasználni, mint ami megadatott az őrzőmunka teljesítésére. Ezek a kivételek a Különbség fejezetben olvashatók.

Mindkét használati típus edzett, bár különböző stílusban, de szellemileg és testileg pallérozottabbak, mint kihasználatlan társaik. Mindkét használati irányultság esetén a Puli az ereje, képességei tudatában van. Ezért érzelmi, viselkedésbeli amplitúdói kiegyensúlyozottak.

Itt és most kell eloszlatnunk egy újabb félreértést és félremagyarázást! A munkakutyások, kiképzők, felvezetők, trénerek nagyon is jól tudják miről van szó. Viszont a Házőrzés, mint használati terület nem mentes önjelölt álszakmai magyarázatoktól. Miszerint az őrző-védő Gyakorlatok a kutya vadítását jelentik és vérengző, fékezhetetlen fenevadak létrehozását. Nem is szeretnék ezzel itt időt eltölteni, és aki ezt állítja, ilyen véleményt mond, annak javaslom látogasson el egyszer egy ilyen alkalomra, talán akkor leszűrheti mennyire nem erről van szó.

Amiért én ezt a felvetést ide hoztam, annak oka az, hogy tapasztalat. Az erejük tudatában lévő kutyák a Gyakorlatok által levezetett energia és feszültség következtében, illetve a magabiztosság és a kutya önismerete miatt kiegyensúlyozottak, stabilabbak, kezelhetőbbek azoknál a társaiknál, akik csak ugatják a Holdat, de nem próbálták ki magukat életükben egyszer sem.

Végül a lehető legbanálisabb egyezőséget említeném, miszerint mind a két használati típus azt az adottságát használja ki, ami a XX. század elejének környékén íródott a fajta történelmébe, az őrzőmunkát. Nagyon lecsupaszítva, kisarkítva tekinthetjük mindkét ágat védő ösztönnek, védő munkának, de hogy ez mennyire nem így van arról szólnak ezek az oldalak.

Előnyök

Legelsőként előnynek a család az otthon biztonságát említenénk. Nem elhanyagolható szempont, hogy nem úgy, hogy az ember saját magánéletét a saját otthonában egy vérengző kard korlátozná. A Házőrző Puli méretéből, edzettségéből adódóan kis felhasználású, költségtakaros, ugyanakkor a mérleg másik tálcájában az szerepel, hogy a családnak nem kell attól sem tartania, hogy az illetéktelen behatolóban a kelleténél nagyobb kárt tenne.

Előnynek számít mindenképpen az ébersége, élénksége, azaz a tartós aktív védelme. Semmi nem kerüli el a figyelmét és rendszeresen járőrőzik a terület határvonalában az ellenőrzési pontokon. Vonatkozik ez a ház körül előforduló egerekre, pockokra és patkányokra is. A családi környezetnek csak kis kompromisszumot kell kötnie jelenlétével, hiszen a járőrőzés állandó útvonalakat, ösvényeket jelent.

E tekintetben előnyt jelent jelző képessége a gazda, vagy nagyobb testű őrkutya jelenlétében, hiszen a veszélyre felhívja a figyelmet. Figyelemfelkeltő viselkedése számtalan esetben igazolta már, hogy neki van igaza, és ha a gazda nem vette volna komolyan. Megvan az a képessége is, hogy a közvetlen veszélyt, tényleges fenyegetettséget eltérő módon jelezze. Ami már nemcsak egy távoli bitorlót feltételez, hanem konkrétan az illetéktelen cselekményt.

Előnye még, hogy igaz nem a használati viselkedéshez tartozik, de mégis szükséges megemlíteni, hogy nem vedlik, nincsenek vedlési időszakai. Ezt azért tartom előnynek, mert nincsenek olyan átmeneti időszakok, mikor a levedlett szőrrel tele az udvar, vagy lakás. Házőrző esetében ez mindenképpen előny.

A vérbeli házőrző Puli nem marad meg tartósan a lakásban! Szabadságra, szabad térre akkor is szüksége van, ha lakásban él. Ez különbözteti meg a Show kutyáktól például, akik imádnak a lakásban. A Házőrző Puli is szereti az ember, a gazdája közelségét, de egy bizonyos eltelt idő után mindig az ajtórésen van. Ez azt jelenti, hogy a bejárati ajtót, mint a kaput tartja szemmel, viszont kéretőzik is kifelé, mert az igazi lételeme az udvar. Ezt azért fontos megjegyeznünk, mert edzett, szilaj karaktere az év minden szakában alkalmassá teszi a terület őrző munkára. A szőre jól szigetel a meleg és a hideg ellen egyaránt, az esővizet sátorként levezeti. Esőben, fagyban, kánikulában használati kutya. Ugyanilyen megítélésből előnye a hosszú élettartam. Gyakorta haladja meg a 10-12 évet, és előfordul 18 éves is. Persze ekkorra már nyugdíjazni szükséges, hiszen megvénül a szolgálatban és jó, ha ekkorra már átadja tudását, tapasztalatát a fiatalabbaknak.

Előnye keresendő használat közben a harcmodorában is, amikor azt állítjuk, hogy vele szemben a gázspray, vipera javarészt hatástalan. Tartanak is tőle a kutyafélők, mert nem látják a szemét, ezért kiszámíthatatlannak vélik és hirtelennek. Hamis, ahogy mondják. Elképzelhető, előfordul, hogy beleszalad esetenként abba, hogy felkészülnek belőle a támadói, hatástalanítják esetleg, de addigra a környéket már úgy felverte, hogy talán az egész nem éri meg. Aki élt már Pulival az tapasztalhatta, hogy éles eszű, gyors észjárású házőrző. Úgy gondolom nem is kell ezt szakmaibban megfogalmazni.

Itt kell megemlíteni egy érdekes kivételt, speciális körülményt, hogy falun azért másképp van, mert ott a szomszéd, ha észreveszi, akkor cselekszik is, vagy rendőrt értesíti. Ezért is nevezik a Házőrző Pulit a Falusi Udvarok Lompos Kutyája megnevezéssel, mert egykoron felverte a szomszédságot a tolvaj észlelésekor. A tolvajoknak a vircsaftra nem lehet felkészülni.

Hátrányai

Ha szóltunk az előnyökről és fontosnak tartottuk kiemelni őket, akkor említést kell tennünk a hátrányokról is. Ezek jórészt a munkával kapcsolatosak, azzal, hogy a Házőrző Puli használatban van.

Egyrészt hátrányának nevezhető hangos házőrzése. Mindent kommentál, mindenről hangos véleménye van. Hangos házőrző és e hivatásban legelső dolga, hogy a környék tudomást szerezzen arról, hogy ő munkába állt és szolgálatban van. Ezt tekinthetjük előnyének is, mert minden viszonyítás kérdése.

Hátrányának tudható be, hogy bizony a hosszú szőrköntös ápolást igényel. Nem bonyolult a Puli szőrének rendben tartása, de ez egy külön történet. Házőrzés közepette sok esetben koszos, mocskos lesz. Csakúgy, mint a használat többi területén. A szemek környékét, a fülét, végbélnyílást fokozottabban ápolni kell. Ezt persze a használhatóság megtartása miatt is el kell végezni.

Sokan hátrányának róják fel ebben a használati tevékenységben a kisebb, nem eléggé tekintélyes méretét. Ezt azonban gyorsaságával, rámenősségével, bátorságával kompenzálja. Kinek hátrány a kisebb méret, kinek előny. Az éremnek két oldala van és viszonyítás kérdése. Ezeket a nézőpontokat is az élet írja. Egy kisebb udvarral rendelkező vidéki ház esetében nem biztos, hogy ez hátrány.

Gyakori kérdés és nagyon életszagú, hogy mennyire kell tőle a virágoskertet félteni. Tény, hogy egy növésben lévő Házőrző Puli olyan, mint egy kisgyerek. Mindent megszagol, megnyal, letép. Persze a vastagabb bokrokra, ágakra ez is már veszélytelen. Ekkor még többször kap kedvet az ásásra is. Én azt szoktam javasolni, hogy egy elhatároló jellegű, esztétikus kerítés a növényzet körül mindenképpen javallott. Mondom ezt azért, mert bár megtanítható, hogy a virágokat békén hagyja, megtanítható arra is, hogy a járdán közlekedjen (volt már rá példa), de kezdetben a kölyök csínytevése indokolja ezt, később pedig a házőrzéssel együtt járó intenzívebb vizelet jelölés. A Házőrző Puli vizelettel jelöli a territóriumot, erre a munkája miatt van szüksége, így szabja meg a terület határait, amit megvéd. Viszont szerencséjére legyen mondva, hogy ez nem összevissza történik, hanem mindig, szisztematikusan ugyanazon a helyeken. Ezért is sárgulnak fel azok a bizonyos növények, mert mindig azokat jelöli, és a többit hagyja. Természetes terület őrző viselkedés.